Sponsoreret indhold fra

JBI Equity investerer i agrifood

Nyt partnerskab skal vækste fødevarevirksomheder i accelerator

Erhvervsfremmeforeningen Business Lolland-Falster har indgået partnerskab med den Hong Kong-baserede investeringsfond JBI Equity omkring acceleratoren Growth Train. Acceleratoren skal hjælpe danske og internationale virksomheder inden for landbrugs- og fødevaresektoren til at vokse og etablere sig i Femern Belt-regionen.

”Lolland-Falster har nogle meget stærke og bæredygtige landbrugsproduktioner. Råvarernes kvalitet er tårnhøj. Målet har derfor været at skabe en accelerator, der kan styrke produktionskæden i den lokale landbrugs- og fødevaresektor, så vi får plejet hele økosystemet i landbrugssektoren,” fortæller forretningschef for Landbrug & Fødevarer i Business Lolland-Falster, Steffen Lund.

Growth Train har gennem de sidste to år hjulpet danske og internationale fødevarevirksomheder med vokseværk på vej gennem sparring om udviklings- og forretningsmulighede samt netværk. Samarbejdet med JBI Equity skal sikre, at deltagerne får bedre adgang til kapital og internationale vækstmuligheder.

”Sparring, netværk og kapital er gødningen for enhver opstartsvirksomhed. Gennem acceleratorforløbet sikrer vi, at virksomhederne bliver forankret i et solidt fødevarenetværk på Lolland-Falster, samtidig med at de får åbnet døre til finansiering og internationale markeder,” forklarer Steffen Lund og tilføjer, at omkring 25-30 pct. af den private beskæftigelse på Lolland-Falster er inden for landbrugs- og fødevaresektoren.

Behov for innovation

Når JBI Equity har valgt at indgå samarbejde med Business Lolland-Falster om Growth Train, skyldes det blandt andet den høje kvalitet, der er i fødevareproduktionen på Lolland-Falster.

”Der bliver større og større fokus på at producere sikkert, effektivt og med høj kvalitet,” siger Steffen Lund.

Prognoser viser, at der frem mod 2050 vil være op mod 10 mia. mennesker på jorden. Hvis alle skal kunne brødfødes, er der brug for innovation inden for kalorieproduktion og proteinudvinding. Derfor er det ifølge JBI Equity det rette tidspunkt at investere i en mere effektiv produktion nu.

“Der bliver flere folk i verden og dermed behov for flere fødevarer, og samtidig bliver verdens befolkning rigere, hvilket stiller krav til øget kvalitet og øget proteinproduktion. Traditionelt har landbruget været en tilbagestående sektor for ny udvikling på nye markeder, men der er et ganske betydeligt potentiale for investeringer i sektoren bl.a. med sigte på de nye muligheder inden for kommunikation, teknologioverførsel og produktudveksling”, fortæller Kristian Bennetsen, Managing Partner & Director i JBI Equity.

Tiltrækning af virksomheder

Samtidig er det et delmål for det nye samarbejde mellem Business Lolland-Falster og JBI Equity er at få flere innovative globalt orienterede virksomheder inden for landbrugs- og fødevaresektoren til at etablere sig på Lolland-Falster.
”Ved at udvikle et skræddersyet acceleratorforløb til hver virksomhed kan det bidrage til at knytte dem til området,” forklarer Steffen Lund.

”Derudover vil det nye samarbejde med JBI Equity kunne give virksomhederne nogle muligheder, som ikke er gængse for almindelige fødevarevirksomheder. Via de individuelle forløb i Business Lolland-Falster vil deltagerne få direkte adgang til JBI’s forsknings- og udviklingsmiljøer, ligesom investeringsfonden udover kapital kan bidrage med mentorer på rette niveau,” forklarer Steffen Lund.

Vidste du at:

”Agrifood” er en sammentrækning af ”agriculture” og ”food technology”, som hyppigst anvendes om innovative produktionsformer i fødevare- og landbrugsbranchen?

Growth Train Accelerator

Growth Train Accelerator byder på en 7-ugers bootcamp og et skræddersyet acceleratorforløb for virksomheder i bl.a. fødevare- og agritechbranchen. Acceleratoren gør brug af veldokumenterede udviklingsværktøjer samt internationale mentorer og rådgivere. Deltagerne er virksomheder fra hele verden samt lokalt med ekstraordinært potentiale og ambitioner.
www.growth-train.dk

JBI Equity

JBI Equity er et investeringsselskab, der fokuserer udelukkende på investeringer inden for fødevarer og agribusiness. Selskabet rummer omfattende teknisk, operationel og kommerciel erfaring inden for disse sektorer og har tilknyttet et Advisory Board bestående af ansete industrieksperter fra hele verden. Selskabet samarbejder med flere universiteter og driver sammen med The University of Edinburgh i Skotland biotech-virksomheden Roslin Technologies. Biotek-virksomheden bringer forskningsprojekter fra universitetets institut for dyreforskning, The Roslin Institute, ind på det kommercielle marked. The Roslin Institute er bl.a. kendt for at have klonet fåret Dolly. JBI Equity er beliggende med kontor i Hong Kong samt underafdelinger i Storbritannien og Danmark.
www.jbiequity.com

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster er erhvervslivets og kommunernes erhvervsudviklingsorganisation på Lolland-Falster, og har til opgave at skabe øget erhvervsvækst gennem tiltrækning og etablering af nye- samt styrkelse af eksisterende lokale virksomheder.
www.businesslf.dk