Sponsoreret indhold fra

Når værdikæden skal være stærkere

<div class="sharethis-inline-share-buttons"></div>

Flere store danske virksomheder efterspørger specialister og ledere til drift og styring af virksomhedens produktion og logistik. Ny diplomuddannelse i Operations and Supply Chain Management fra DTU klæder virksomhedens egne medarbejdere på til at løse opgaven

Hvem vil ikke producere hurtigere? Eller billigere? Eller i højere kvalitet? Eller mere rettidigt?

Det er der rigtig mange danske virksomheder, som vil. Og derfor er det ikke mindst på opfordring af en række af de største produktionsvirksomheder, at DTU nu for første gang tilbyder en diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management. Uddannelsen, der bliver denne eneste af sin slags i Danmark, henvender sig til medarbejdere, der har tekniske kompetencer – men ikke nødvendigvis en uddannelse inden for produktion, logistik, kvalitetsstyring eller indkøb. Alle de fagligheder, som er olien, der får maskineriet til at køre bedre.

”Vi henvender os til to målgrupper. Den ene har en teknisk uddannelse som baggrund. Det kan være kemiingeniører, farmaceuter, bygningskonstruktører, eller softwareingeniører. Den anden gruppe er faguddannede som eksempelvis smed eller industrioperatør, der er gledet op i hierarkiet og i dag arbejder med ledelse og udvikling af operations eller supply chain funktioner,” siger Samuel Brüning Larsen, der er studieleder for den nye diplomuddannelse.

Smart at læse om aftenen

”Der er enormt mange mennesker, der arbejder i operations eller supply chain funktioner, men som ikke er uddannet til lige præcis dette. De kan få stor glæde af nye redskaber og faglighed til deres aktuelle job. Derfor er der et kæmpe potentiale for virksomheden, men i sagens natur også for medarbejderen, der formentlig vil arbejde med operations eller supply chain resten af deres karriere,” siger Samuel Brüning Larsen.

null

Det siger store danske virksomheder om behovet for en ny diplom-uddannelse:

Vi har mange kemikere og andre naturvidenskabelige akademikere ansat og behovet for efterfølgende at dygtiggøre disse samt andre faggrupper i Operations- & Supply Chain Management er meget aktuelt for os, og vi vil med sikkerhed sende kandidater frem til uddannelsen.

Torsten Steenholt, EVP; Global Operations, Chr. Hansen

”Det er svært for medarbejdere lige at tage fem år ud af kalenderen til en uddannelse som cand.merc. i supply chain management eller læse produktionsingeniør i 3,5 år. For begge af uddannelsens to målgrupper kan det være en rigtig smart løsning, at bruge én aften om ugen i 2,5 år til at tilegne sig viden om deres aktuelle og fremtidige fagområde,” siger Samuel Brüning Larsen.

For gruppen af medarbejdere med en relevant adgangsgivende uddannelse gælder, at de skal have mindst to års erhvervserfaring efter endt uddannelse. For gruppen af medarbejdere med en faglig uddannelse, men uden relevant adgangsgivende uddannelse, vil adgang til uddannelsen komme an på en realkompetencevurdering, hvor man ser på en ansøgers samlede baggrund og kvalifikationer.

Mere end industri

Selv om det er nogle af de tunge industrivirksomheder, der står som anbefalere af den nye diplomuddannelse, er det ikke kun disse virksomheder, der kan have glæde af uddannelsen. Det kunne ligeså vel være en servicevirksomhed, en virksomhed i den finansielle sektor eller sågar offentlige institutioner.

”Supply chain mangement handler om den daglige drift i virksomheder. Den daglige drift består af en række faste processer for, hvordan virksomheden og dens medarbejdere arbejder. Og dette gælder jo i alle brancher. Det kan sagtens være, at det ikke er fysiske produkter. Det kunne godt være software, transport, service eller velfærdsydelser. Alle organisationer, som producerer eller leverer et produkt eller en service kan bruge denne uddannelse,” siger Samuel Brüning Larsen.

En praksis-orienteret uddannelse

Mens der allerede er flere uddannelser i supply chain management, understreger Samuel, at DTU har udviklet en praksis-orienteret uddannelse, der inddrager kursisternes egen erfaring og aktuelle opgaver som del af læringen.

”Med denne uddannelse får kursisterne et sæt konkrete færdigheder. Nogle uddannelser bruger en del energi på forståelsen og anvendelsen af abstrakte teorier. For eksempel, hvordan transaktionsomkostningsteorien af Williamsson kan bruges til vurdering af en strategisk alliance. På vores uddannelse lærer deltagerne at anvende en række konkrete praksisorienterede redskaber og metoder til mere jordnære opgaver. For eksempel hvordan man planlægger produktion, designer en forsyningskæde, styrer produktkvalitet, og implementerer teknologi,” siger studielederen.
null

Det siger store danske virksomheder om behovet for en ny diplom-uddannelse:

Carlsberg Supply Company beskæftiger i Danmark en række akademikere med naturvidenskabelig baggrund og har til stadighed brug for kompetente og velkvalificerede medarbejdere, der kan drive den fortsatte udviklingen inden for supply chain management. Så en efteruddannelse med fokus på supply chain , management vil være meget relevant for vores virksomhed.

Jan Breinholt, VP, Carlsberg Supply Company Danmark.

Et særligt karaktertræk ved denne uddannelse er inddragelsen af kvalitetsstyring.

”I kvalitetsstyring arbejder de studerende dels med sikring af produktions- og servicekvalitet og opfyldelse af eksterne krav, altså compliance lovgivning. Derudover arbejder vi også med den mere grundlæggende forståelse af hvad der gør et produkt godt, og hvorfor kunderne kan lide et produkt,” siger Samuel Brüning Larsen.

Diplomuddannelsen bliver afsluttet med et projekt, som foregår hos deltagernes aktuelle arbejdsgivere. Underviserne er både eksterne eksperter og undervisere fra DTU, der har mere end 100 år erfaring med uddannelse af diplomingeniører.

Det bliver du undervist i:
  • Operations Management
  • Teknisk design og kommunikation
  • Produktudvikling og innovation
  • Produktions- og forsyningskæder
  • Kvalitetsstyring

Facts om DTU Executive MBA:

Varighed: 2,5 år

På alle kursusmoduler består undervisningen af en kombination af klassisk undervisning, cases, selvstudie, projektarbejde og skriftlige opgaver.

Læs mere: http://www.business.dtu.dk/Diplomuddannelser