Sponsoreret indhold fra

Illustration: Knud Andersen

Velkommen til de nye kommunalbestyrelser og regionsråd

Vi har netop valgt medlemmer til landets 98 kommunalbestyrelser og 5 regionsråd. Vi vil meget gerne ønske alle de valgte kommunal- og regionspolitikere stort tillykke med valget. Og vi vil samtidig gerne sige tak for, at I stiller op og på fællesskabets vegne påtager jer den meget vigtige (og nogle gange utaknemmelige) opgave, det er at udøve politisk ledelse af landets kommuner og regioner.

Der tales ofte om en demokratikrise. Det er i vores øjne proportionsforvrængning. De overståede valg illustrerer, at vi i Danmark har et levende velfungerende lokaldemokrati.

Vi har ikke en demokratikrise. Men vi står over for nogle store problemer og udfordringer. Vi skal fremtidssikre velfærdssamfundet. Vi skal løfte kvaliteten i folkeskolen, så alle lærer at læse og regne. Vi skal skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Vi skal sikre en ordentlig og værdig ældrepleje. Vi skal have indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet. Vi skal håndtere en klimakrise. Der er nok at tage fat på! Faktisk så meget, at problemerne kun kan løses i et samarbejde på tværs af den offentlige sektor og med inddragelse af den private sektor og civilsamfundet. Og det er i sig selv en stor udfordring.

Mange kommunalbestyrelser og regionsråd oplever i disse år, at opgavemængden og kompleksiteten vokser, og at regeringen og Folketinget udøver en stadig strammere (økonomi)styring og tættere proces- og detailregulering. Det handlerum, kommunalbestyrelser og regionsråd har, kan umiddelbart se begrænset ud.

Men det er værd at huske, at kommunalbestyrelserne og regionsrådene selv bestemmer, hvordan de vil arbejde, og om de vil udøve politisk lederskab. Det er der mange, der vil. Der er enkelte, der vælger at bruge tiden på ævl og kævl. Der er stor forskel på, hvordan kommunalbestyrelserne arbejder. Og det er værd at bemærke, at de bedste lykkes med at udøve politisk lederskab.

I har muligheden for at sætte en klar retning for de store driftsorganisationer, som kommuner og regioner er. I kan vælge at være tydelige på, hvilke opgaver der skal løses, og hvorfor de skal løses.

I har også muligheden for at udøve god arbejdsgiveradfærd. I har muligheden for at give de ledere, der er ansat til at lede, råderum til – sammen med medarbejdere – at finde ud af, hvordan opgaverne løses bedst muligt; hvordan de hensigter, I har, bedst muligt realiseres. I kan vælge at udøve ledelse af kommunerne og regionerne og give de ansatte ledere mulighed for at udøve ledelse i organisationen.

Kommunerne og regionerne står over for stadig større rekrutteringsudfordringer. Det gælder på de store velfærdsområder og ikke mindst i forhold til lederstillingerne. I kan som kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer – og dermed som arbejdsgivere – være med til at skabe gode arbejdspladser for jeres ansatte, og I kan være med til at skabe det gode omdømme for jeres kommune og region, der gør det lettere at tiltrække og fastholde gode medarbejdere og ledere – og som oveni gør det lettere at tiltrække investeringer.

Vi håber, at I vil bruge disse muligheder; at I vil udøve politisk lederskab, og at I samtidig vil udøve god arbejdsgiveradfærd.

Tillykke med valget! Og rigtig god arbejdslyst.

Vi mangler grænseoverskridende ledere!

Kvoter, kvoter, kvoter