Sponsoreret indhold fra

Grønne vare- og lastbiler buldrer frem på de europæiske veje – mens Danmark står stille

Iveco leverer allerede i dag den grønne omstilling over hele Europa med sine vare- og lastbiler, der kører på biogas. I Danmark blokerer tårnhøje afgifter for den grønne omstilling.

Europa drøner derudad med gaspedalen i bund, fordi gasprisen i Europa udkonkurrerer diesel. Danmarks høje afgifter får den grønne vækst til at køre uden om landet.

Biogas, der produceres af gylle, er en CO2-neutral løsning, der nu og her kan reducere den tunge transports CO2-aftryk betragteligt. Hos IVECO, der er blandt verdens førende producenter af erhvervs- og entreprenørkøretøjer, ser man biogas som den løsning, der skal til for at sætte gang i den grønne omstilling af transportsektoren nu og her – og der er brug for handling.

»Den grønne omstilling af transportsektoren i Danmark bliver holdt tilbage af, at vi har en energiafgift på biogas, fordi det bliver forsynet gennem vores naturgasnet. Når du tanker biogas på tankstationen koster det omkring 10 kroner per kilo biogas, hvoraf de 5,80 kroner er afgifter,« siger Morten Iversen, der er Nordic Sustainability Manager i IVECO.

Det drejer sig om naturgasafgift, CO2-afgift, NOx-afgift og distributionsafgift. Til sammenligning er der kun 3,18 kroner i afgift på diesel. Årsagen er, at diesel er mere energitæt, og vores afgiftssystem i dag er baseret på energiforbrug frem for CO2-fortrængning.

»Jeg tror, at det er et levn fra energikrisen tilbage i 1970’erne, hvor vi skulle spare på energien. Nu er det på tide at lave et system, der har fokus på CO2-fortrængning. Jo mere CO2 vi kan fortrænge, jo mere skal man belønnes – uanset om det er el, HVO, biogas, brint eller en anden grøn løsning,« siger han.

Biogas er et grønt alternativ til diesel

IVECO satser på en bred palet af grønne løsninger – lige fra biogas-motorer til brændselscelledreven batteriteknologi. Alt sammen ud fra ambitionen om at levere nøglerne til morgendagens bæredygtige transport. Virksomhedens lastbiler kan i dag køre op til 1.600 kilometer på flydende gas, og det er, ifølge Morten Iversen, noget markedet i Europa har reageret på, så det kan mærkes.

»Vi har måttet bygge vores fabrik om for at kunne imødekomme den kraftige efterspørgsel på gasdrevne køretøjer over hele Europa,« siger han.

IVECO lancerede sine første gasdrevne køretøjer i 1996 efter FN’s første klimarapport havde gjort det klart, at der var en alarmerende stigning i drivhusgasserne i atmosfæren.

»Metan er en af drivhusgasserne, og det er netop det, biogasbiler kører på. Det betyder, at vi kan reducere nogle af klimagasserne på en måde, der giver en meget hurtig effekt,« siger Morten Iversen.

Stor CO2-besparelse

Når man bruger biogassen, der udvindes af husdyrgødning, gavner det både landbrugets og transportsektorens CO2-regnskab. Metan er en meget potent klimagas, der opvarmer 25 gange mere end CO2 og ved at bruge den til fremdrift – i stedet for at lade den slippe ud i atmosfæren – fjerner man en masse effekt. Hver eneste gang du brænder et kilo metan, reducerer du med cirka 22,5 kilo effekt. Det er netop kernen i EU’s energidirektiv fra 2018, hvor man regner med, at man ved at skifte fra diesel til biogas sparer 179 pct. CO2. Årsagen til at der kan spares over 100 pct. er, at der spares i både landbrugets og transportens CO2-regnskab. Det svarer til, at man kan fjerne næsten to diesel-modeller fra CO2-regnskabet for hver biogas-model, der kører på vejene.

»Det viser, at vi rent faktisk har en mulighed for at gøre transporten grønnere med en hurtig effekt på klimaet. Jo flere der kører på biogas eller el og jo mindre CO2, der kommer ud i atmosfæren, des bedre er det for os alle sammen« siger han.

Sideløbende med biogas-køretøjer udvikler IVECO lastbiler, hvor el- og brændselscelle-teknologi kombineres. I september 2019 præsenterede IVECO, sammen med FTP Industrial og Nikola, den første batteridrevne lastbil, Nikola Tre, der forventes at have en rækkevidde på 400 kilometer. Testfasen for den nye model starter i 2020 og den forventes lanceret med brændselsceller i 2023.

Stort biogaspotentiale i Danmark

Peter Bjerregaard er Market Regulation Manager i energiselskabet E.ON, der producerer og sælger bæredygtig fjernvarme, el og biogas. Han mener, at den helt store udfordring for transporten er at udskifte de køretøjer, der forbruger mest fossil energi – og de findes i den tunge transport.

»I dag har vi omkring 42.000 dieseldrevne lastbiler kørende på de danske veje. De udleder ca. 3 mio. ton CO2, svarende til ca. 25% af transportens CO2-udledning. Vi kunne med en målrettet indsats reducere en betydelig del af transportens klimabelastning relativt nemt. Desværre favoriserer afgiftssystemet i dag diesel på bekostning af biogas. Hvis bare der var en lige konkurrencevilkår for diesel og biogas, ville en stor del af den grønne omstilling komme helt af sig selv,« siger han.

Morten Iversen supplerer: »Den CO2, som vi sparer i dag, undgår vi at skulle jagte senere hen. Vi er klar, så lad os komme i gang.«