Sponsoreret indhold fra

Gratis rådgivning om familie- og arveret

Alt for mange danskere venter for længe med at lave testamente. Det er der ingen grund til, for det behø-ver hverken at være besværligt eller dyrt. Denne fi losofi er fundamentet hos Mine Arvinger, hvor helt almin-delige danskere kan ringe ind og få en gratis og uforpligtende samtale med en jurist om familie- og arveret.

Mange har et billede af jurister som værende nogle lidt kedelige typer, der gemmer sig bag deres skærm eller har næsen dybt begravet i Karnovs Lovsamling. Det billede er Mine Arvinger fast besluttet på at ændre. De to iværksættere og partnere i virksom-heden, Thomas Gren Vasileiou og Kim Jensen Kosloff , har sat sig for, at rådgivningen skal være personlig og tryg, samtidig med at den er god og billig.

Vi ser et behov for en virksomhed, hvor helt almindelige mennesker – let og billigt – kan få lavet et testamente, en ægtepagt eller en fremtidsfuldmagt. Mange danskere venter med at få orden i papirerne, fordi de tror, at det koster mange penge. Vi kan tilby-de en meget billig løsning af meget høj kvalitet, fordi det meste foregår over telefonen eller online,« siger Kim Jensen Kosloff .

Det koster ikke noget at ringe og få en rådgiv-ningssamtale, ligesom virksomheder og institutioner kvit og frit kan booke Mine Arvinger til at komme ud og holde oplæg om familie- og arveret for medarbej-derne. Der kommer også til jævnligt at være foredrag og oplæg om familie- og arveret i Mine Arvingers egne lokaler på Tuborgvej i Hellerup, hvor interesse-rede kan komme og høre om emnet.

Vi taler et sprog, som alle kan forstå, og vi vil rigtig gerne ud og møde folk og fortælle dem om fami-lie- og arveret. Vi dækker hele landet, og vi er gode til at sætte os ind i danskernes behov, for vi kender alle de problemstillinger, der kan være tale om i forhold til arv,« siger Thomas Gren Vasileiou.

Alle medarbejdere i Mine Arvinger er uddanne-de jurister, og det er altid den samme jurist, som be-handler sagen fra start til slut, så hver kunde har ”sin egen jurist”.

Priseksempler – Mine Arvinger:
  • Testamente: 1.995 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 695 kr.
  • Ægtepagt: 1.995 kr.
  • Samejeoverenskomst: 1.995 kr.
  • Børnetestamente: 995 kr.