Annoncørbetalt indhold fra

Intelligente løsninger gør danskernes hjem grønne

De grønne teknologier undergår i disse år store teknologiske landvindinger, der hjælper danskerne med i højere grad selv at kunne påvirke deres energiregnskab via nemme og smarte hverdagsløsninger. Der findes allerede flere intelligente løsninger, der kan hjælpe danskerne med at optimere og flytte deres energiforbrug.

Mange af udfordringerne i den grønne omstilling er indtil nu blevet løst på systemniveau: Vi har lukket kulkraftværker i takt med, at vi har bygget flere vindmølleparker, og vi er blevet forbundet til vores nabolande og har på den måde balanceret energisystemet på samfundsniveau.

Men nu kommer det næste svære skridt, hvor den grønne omstilling skal hjem til os selv og leve i hverdagen for virkelig at batte. Man kunne måske tro, at det var kompliceret teknologi, der gør det svært, men i virkeligheden er den største udfordring vores egen evne til at ændre adfærd.

Gennem vores kundeindsigt ved vi, at kunderne gerne vil være grønnere, men vi ved også, at det ikke må blive for kompliceret. Løsningerne skal være let tilgængelige, hvis danskerne skal tage godt imod dem og ændre adfærd for at få brugt den grønne energi, når den er til rådighed,

siger Kristian Livijn, der er chef for Product Management & Development i Norlys, som bl.a. leverer grøn strøm til 600.000 danske hjem.

Preben Mejer, der er it-ekspert og direktør for det digitale videnscenter Radr, lægger op til, at vi som forbrugere skal meget mere aktivt på banen:

”Vi har opholdt os mere hjemme under corona, og det vil vi også gøre fremover. Samtidig vil teknologien fylde en større del af den øgede tid derhjemme, fordi vi fremover både vil arbejde og opleve mere hjemmefra f.eks. ved at rejse til eksotiske steder hjemme fra sofaen. Derfor er det helt afgørende, at vi selv kan bidrage til den grønne omstilling ved at påvirke vores energiregnskab i en positiv retning,” siger han.

Norlys - investeringer for fremtiden

  • Vi investerer hvert år ca. 700 millioner kroner i elnettet.
  • I 2017-2019 har vi investeret 143,3 mio. kr. i tilslutning af grøn produceret strøm fra vind og sol svarende til 241 MW.
  • Vi forventer i de kommende år at investere yderligere 150-200 mio. kr. årligt i tilslutning af grøn produceret strøm. Det svarer til 250 MW tilsluttet i vores elnet årligt.

Smarte løsninger til hjemmet

I den forbindelse er de intelligente løsninger i hjemmet en vigtig brik, der har gennemgået et stejlt udviklingsforløb de senere år.

”I begyndelsen var intelligente løsninger noget, man kunne fjernbetjene eller tænde og slukke på bestemte tidspunkter. Nu er vi vandret over i den fase, hvor løsningerne kan tale med hinanden, så jeg f.eks., selv om jeg sidder et andet sted, kan starte et lyd- og lysshow, så det ser ud, som om jeg er hjemme. Og så er vi så småt i gang med den næste fase, hvor løsningerne kan agere automatisk, så de ved, hvem der er hjemme og kender vedkommendes behov og præferencer ift. f.eks. lys, lyd og varme,” forklarer Preben Mejer.

Det er godt nyt for de rigtig mange danskere, som gerne vil den grønne omstilling, men som er i tvivl, hvad der er det rigtige at gøre i hverdagen.

”Vi laver løbende undersøgelser af forbrugernes fokus på grøn omstilling, som bare bliver større og større. Alle vil gerne være mere grønne, men mange er også i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre i hverdagen, når det gælder grøn energi, ” fortæller Kristian Livijn.

”De gængse råd med at slukke ovnen lidt inden, maden er færdig, eller at koge sin pasta med låg, gider folk ikke længere. Og mange af os gider ikke at stå op for at putte vasketøj i tørretumbleren, selv om det er billigere at bruge strøm om natten. I stedet efterspørger danskere nemme hverdagsløsninger til at gøre deres hjem mere grønt – vel at mærke løsninger, som er smartere end dem, der er i forvejen. Hvis en ny løsning f.eks. skal styre dit lys, så skal det være nemmere end at trykke på stikkontakten,” forklarer han.

Afvikling, automatisering og adfærd

Hjemme hos sig selv har Preben Mejer eksperimenteret med at være grøn uden afsavn. Han har bl.a. kigget på sine hvidevarer, brugt intelligent belysning og planlægger i år også at gøre sin varme varmestyring intelligent.

Sine erfaringer har han samlet i tre A’er: Afvikling, automatisering og adfærd.

”Med afvikling mener jeg ud med alle strømslugerne. Uden at sidde med hue og vanter inden for har jeg halveret mit strømforbrug ved at opdatere mine hvidevarer, fjerne gamle computere og lavet intelligent belysning, der styrer al lyset i mit hus,” fortæller han, hvilket leder over til det næste A: Automatisering.

Den intelligente styring af lyset betyder, at sensorer sørger for, at lyset ikke står og brænder til ingen verdens nytte i f.eks. trappeopgange. Og systemet slukker også, hvis noget står og kører for længe, uden at blive brugt – som f.eks. en varmeblæser eller forstærker i husets fjernere rum, hvor det er nemt at glemme at få slukket.

”Man kan også koble sin ventilation på de intelligente løsninger, så de tænder og slukker efter behov. F.eks. har jeg et fysisk vindue, der åbner automatisk, så der bliver luftet ud, selv om jeg ikke er hjemme. Og det er koblet til vejrudsigten – hvis det er koldt åbner vinduet kun halvt, og hvis det regner, så åbner vinduet slet ikke,” siger Preben Mejer og tilføjer:

”Det fører til det sidste A; nemlig adfærd. Fjernsynet bruger i snit 15 pct. af husstandens strømforbrug, så lad være med at lade det køre som baggrundstapet. Lad være med bevidstløst at bruge tørretumbleren, og brug teknologien i din adfærd.”

Billig strøm om natten

Han mener, at der ligger et interessant potentiale i at belønne forbrugeren for at bruge strøm om natten. For at kunne udnytte den billige strøm om natten, kræver det, at din kWh-pris bliver afregnet på timebasis, og ifølge Norlys er besparelsen for en privatkunde sjældent så stor, at det kan betale sig at stå op om natten. Selv hvis en typisk dansk husstand bruger strøm på alle de rigtige tidspunkter, vil besparelsen sjældent være mere end 300-400 kroner om året. Til gengæld er der mange penge at spare, hvis man har en el- eller hybridbil og sætter den til opladning om natten, hvor strømmen typisk er billigere.

Også på andre områder forventer Preben Mejer, at de grønne teknologier fremover vil undergå store teknologiske landvindinger. Bl.a. er det sandsynligt, at vi i de kommende år vil se op til en halvering af strømforbruget på de store el-syndere, fordi teknologierne er hastigt under udvikling.

Kristian Livijn supplerer:

”Men med den allerede eksisterende teknologi er der også et hav af muligheder for på enkel vis at indføre nemme rutiner, der kan ses på elregningen. Dette kan endda foregå helt uden ændret adfærd blandt familiens medlemmer, fordi vi overlader adfærdsændringen til teknologien.”

Norlys – Bringer Danmark sammen gennem…

Elmålere

60kV-stationer (store)

Luftledning

10kV-stationer (mindre)

Elkabel

kabelskabe

Elmålere

60kV-stationer (store)

Luftledning

10kV-stationer (mindre)

Elkabel

kabelskabe

Design / kodning: Martin Samsing