Relaterede artikler fra VisitDenmark:

Tyskerne er klar til at holde ferie i Danmark

I feriehus i Danmark: En guide til oplevelser

5 gode klargøringstips til udlejningssæsonen

Regler for sommerhusudlejning: Så enkelt er det

Det er en kæmpe fordel for os at leje sommerhuset ud

Lej et sommerhus og oplev Danmark

Feriehusudlejning:

Uudnyttet turismepotentiale på over 1,1 mia. kroner

Potentialet for dansk turismevækst gennem mere sommerhusudlejning er enormt, lyder det fra Dansk Kyst- og Naturturisme, som vil øge danskernes kendskab til fordelene ved sommerhusudlejning – både for den enkelte sommerhusejer, for lokalområdet og for samfundsøkonomien.

Flere gæster i sommerhusene er lig med aktivitet og omsætning i kommunerne. (Foto: Daniel Overbeck/VisitNordsjælland)

Sommerhusferie i Danmark er populært – faktisk så populært, at det stigende antal overnatninger i feriehuse har drevet væksten i kyst- og naturturismen i de seneste år. Flere steder overstiger efterspørgslen udbuddet af feriehuse – særligt i højsæsonen.

Samtidig står de danske sommerhuse tomme en stor del af året. Undersøgelser har tidligere vist, at der er et kæmpepotentiale for at højne udnyttelsesgraden af de danske sommerhuse. En rapport udarbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme i 2018 viste således, at de danske feriehuse i gennemsnit står tomme 289 dage om året, hvilket svarer til 4/5 af årets dage. Der er altså rigelig kapacitet til merbrug og særligt uden for højsæsonen. Og der kan genereres en markant øget turismeomsætning ved en bedre udnyttelse af feriehuskapaciteten.

– Der er simpelthen et meget stort uudnyttet potentiale i at få flere feriehuse på udlejningsmarkedet – også selvom man tager højde for, at ikke alle huse egner sig til udlejning. Det er derfor oplagt at se nærmere på, hvordan vi kan øge lysten til at leje ud hos den gruppe, der ikke gør det i dag. Feriehusene udgør en meget stor andel af overnatningskapaciteten i dansk turisme, og vi når faktisk mætningspunktet i højsæsonen, men det er vores erfaring, at der kan flyttes på mange sommerhusejeres holdninger til udlejning ved oplysning om reglerne og ved at kaste lys på gevinsterne ved mere turisme og dermed mere liv i lokalområderne, forklarer Sisse Wildt, som er kommunikationschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fakta om feriehusudlejning

  • Det gennemsnitlige feriehushus udlejes 17,5 uger.
  • Der er 4,3 personer i gennemsnit pr. feriehus.
  • Det gennemsnitlige døgnforbrug er 750 kr.
  • Det gennemsnitlige forbrug pr. udlejet feriehus er 394.000 kr. 
    394.000 kr. x 3.000 = 1,18 mia. kr.

Konkret vurderes det, at man ved at øge kendskabet til reglerne og fordelene ved en bedre udnyttelse af sommerhusene kan sende godt 3.000 flere huse på udlejningsmarkedet. Et specifikt mål hos Dansk Kyst- og Naturturisme er at øge kendskabet til det forhøjede bundfradrag for sommerhusudlejning, der blev vedtaget i 2018. Det er hævet til 41.800 kr., men i 2020 er der ekstra god grund til at udleje sommerhuse. Som en del af regeringens Sommerpakke er der nemlig netop vedtaget en midlertidig forhøjelse af bundfradraget i indkomståret 2020 fra 41.800 kr. til 60.000 kr. med det formål at skabe mere aktivitet i sommerhusområderne.

– Feriehuse står i dag for 53 procent af samtlige udenlandske overnatninger, men vi udnytter kun en brøkdel af den kapacitet, vi har. Kun ca. 40.000 af de ca. 200.000 danske sommerhuse står til rådighed for udlejningsmarkedet, og det er et tal, vi gerne vil øge. Kan vi øge kapaciteten med godt 3.000 feriehuse, vil det udløse et meget stort omsætningspotentiale, siger Sisse Wildt.

Hun bakkes op af direktør Carlos Villaro Lassen fra Feriehusudlejernes Brancheforening:

– Potentialet vil også have en lang række andre positive afledte effekter – bl.a. i form af nye turismearbejdspladser, mere liv i yderområderne mv. Vi ved fx, at for hver 2,5 sommerhuse, der kommer på udlejningsmarkedet, svarer det til én fuldtidsbeskæftiget, siger han.

Han anslår, at yderligere godt 3.000 sommerhuse på udlejningsmarkedet vil skabe en økonomisk gevinst i størrelsesordenen over 1,1 mia. kr. for dansk turisme*.

Feriehusudlejernes Brancheforening har identificeret 35 danske kommuner med særligt potentiale. Der er tale om deciderede sommerhuskommuner med mere end 2.000 sommerhuse – lige fra Odsherred og Gribskov, der har henholdsvis 23.282 og 14.371 sommerhuse, til Tønder Kommune med 2.056 sommerhuse. I de 35 kommuner er udlejningsgraden vidt forskellig – fra Varde og Ringkøbing-Skjern med en udlejningsgrad på over 50 procent til Halsnæs og Gribskov med kun godt 5 procent.

Sponsoreret indhold fra

Design / kodning: Martin Samsing